Документація
Magic Excel Recovery

Програми Magic Excel Recovery Документація  

Мультисесія  

Якщо в привід вставлений мультисесійний диск, вам буде запропоновано почати нову сесію або вибрати доріжку для продовження існуючої.

Мультисесія: почати нову сесію або вибрати доріжку для продовження існуючої

Натисніть «Далі» для продовження.