Документація
Magic Office Recovery

Програми Magic Office Recovery Документація  

Мультисесія  

Якщо в привід вставлений мультисесійний диск, вам буде запропоновано почати нову сесію або вибрати доріжку для продовження існуючої.

Запис на CD/DVD-носії: початок нової сесії або вибір доріжки для продовження існуючої

Натисніть «Далі» для продовження.