Документація
Magic NTFS Recovery

Програми Magic NTFS Recovery Документація  

Менеджер дисків  

Ця функція дозволяє переглядати розташування логічних розділів на фізичних носіях з урахуванням їх розмірів і послідовності. Звідси доступні всі функції управління дисками (аналіз, пошук і т.д.). Для відображення / приховування менеджера дисків використовуйте головне меню «Вид» – «Панелі інструментів».

Використання програми Magic NTFS Recovery: Менеджер дисків

Увага! Функція «Менеджер дисків» доступна тільки коли в лівій частині програми виділено розділ «Комп’ютер» або «Фізичні диски».