Документація
Magic Browser Recovery

Програми Magic Browser Recovery Документація  

Вибір розділу  

Тут потрібно вибрати один з варіантів для експорту:

  • Всі розділи – для експорту всієї отриманої інформації
  • Виділений розділ – для експорту даних тільки з активного (виділеного) розділу
Тут потрібно вибрати один з варіантів для експорту

Виберіть необхідний варіант і натисніть «Далі» для продовження.