Документація
Magic Browser Recovery

Програми Magic Browser Recovery Документація  

Фільтрація даних  

Даний крок з’явиться лише в тому випадку, якщо ви раніше встановили фільтр в одному з експортованих розділів.

Виберіть один з варіантів:

  • Всі дані – для скасування всіх встановлених фільтрів і експортування всіх даних
  • Використовувати фільтр – для експорту даних з урахуванням фільтра
Виберіть один з варіантів: експортувати всі дані або використовувати фільтр

Натисніть «Далі» для продовження.