Документація
Magic Browser Recovery

Програми Magic Browser Recovery Документація  

Вибір користувача  

Проаналізувавши систему, програма знайде і відобразить всіх користувачів вашого ПК. На додаток до існуючих тут можуть бути відображені користувачі, які існували раніше і в подальшому були видалені з вашої системи.

Виберіть користувача, що вас цікавить, і натисніть на його іконці для продовження

Виберіть користувача, що вас цікавить, і натисніть на його іконці для продовження.